Privacy Statement

Versie 1.2

Doeleinden verwerking

Lucas IT verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website van Lucas IT te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van Lucas IT en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking

Lucas IT verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van Lucas IT of van een derde: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van Lucas IT ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Het is voor Lucas IT ook noodzakelijk om de klantenbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website. In het kader van de ‘zorgplicht’, wil Lucas IT haar klanten informeren over de diensten en producten die zij afnemen.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Lucas IT. De volgende gegevens zijn niet verplicht: adres, telefoonnummers, bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Lucas IT verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Lucas IT heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, apparaat gegevens, namen, telefoonnummers, Facebook accounts), uit de volgende bron(nen) verkregen: verkoopovereenkomst, contactformulier, Google Analytics, LeadExpress, MailChimp en Facebook.

Dit betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens

Lucas IT verstrekt uw persoonsgegevens aan websiteanalyse bureaus waar informatie van bezoekers van de Lucas IT website worden verzameld. Ook verstrekt Lucas IT uw persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van Lucas IT.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie

Uw persoonsgegevens kunnen door Lucas IT via Google Analytics (IP-anonymisering is ingeschakeld) en MailChimp (nieuwsbrieven) worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan Lucas IT uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

  • De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door Lucas IT getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Lucas IT. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Lucas IT worden bewaard voor een duur van 24 maanden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Betreffende de nieuwsbrief dan kunt u zichzelf op ieder gewenst moment uitschrijven. Als betrokkene heeft u ook het recht Lucas IT te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Lucas IT verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Lucas IT doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door het verzoek schriftelijk via e-mail of per post indienen. Daarbij moet vermeld worden om welke gegevens het gaat en van welke periode de gegevens gewenst zijn. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Lucas IT B.V.
Philippus Robbenstraat 9A
7665 AA  Albergen
privacy@lucasit.nl
+31 (0)546 – 44 23 22

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lucas IT, neem dan contact op met Lucas IT via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Supportdesk Lucas IT
Menu