Microsoft stopt met ondersteuning Windows 7 en Server 2008 

Zoals aan alles, komt ook aan de ondersteuning van Windows Server 2008 (R2) en Windows 7 door Microsoft een einde. De datum hiervan heeft Microsoft vastgezet op 14 januari 2020. Dit lijkt nog ver weg, maar voor sommige ICT-omgevingen is er nog een lange weg te gaan om Windows Server 2008 geheel uit te faseren.

Lucas IT zal daarom binnenkort gaan starten met het proactief benaderen van klanten waarvan bekend is dat het serverpark grotendeels bestaat uit Windows Server 2008 installaties of deze nog bevat. Samen met deze klanten zullen we een inventarisatie doen van de impact en kosten van een migratie strategie. Per klant zal er dus gekeken worden naar de beste strategie om vóór januari 2020 klaar te zijn voor het einde aan de ondersteuning van Windows Server 2008 (R2).

Deze strategie kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Volledige ontzorging door Lucas IT in de vorm van een migratie project.
  • Migratie naar een Cloud platform onder begeleiding van Lucas IT.
  • Bewuste keuze van de klant om op dit moment geen actie te ondernemen.

Op deze wijze zullen we maatwerk per klant gaan bieden met de kleinst mogelijk impact op de lopende productieprocessen.
Mocht u vragen hebben over Windows Server 2008 End of Support of niet willen wachten totdat wij contact opnemen, dan kunt u altijd contact opnemen met Lucas IT.

Supportdesk Lucas IT
Menu